หากคุณถูกกล่าวหาหรือทำให้เสียหายด้วยข้อความ รูปภาพ หรือสื่ออันเป็นเท็จ คุณสามารถฟ้องหมิ่นประมาทได้เลย โดยจะไปแจ้งความที่โรงพักด้วยตนเอง หรือถ้ามีทนายก็จะทำให้เดินเรื่องได้เร็วกว่า

Facebook

ถ้าจะไปแจ้งความด้วยตัวเอง แต่ยังไม่แน่ใจว่าผิดแบบไหนถึงจะฟ้องร้องได้ ขอแนะนำให้ไปสอบถามกับตำรวจเลย หรือคิดวิเคราะห์ตามรานละเอียดในมาตรา 14

มาตรา ๑๔

ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)

ในส่วนของการหมิ่นประมาทผ่านเฟสบุ๊คจะเข้าข่ายข้อ 1 ความผิดในข้อนี้แหล่ะที่อัยการจะใช้ส่งฟ้อง

แต่ประเด็นคือความผิดแบบไหนที่ฟ้องได้ และแบบไหนที่ไม่ควรฟ้อง

วิธีวิเคราะห์
1. ต้องเป็นสิ่งที่ “ไม่จริง” เช่น เขากล่าวหาว่าเป็นขโมย ถ้าไม่จริงก็ฟ้องได้
2. “คำด่า” ก็ฟ้องได้ เช่น ถูกด่าว่าเป็นกระหรี่ ถ้าคุณไม่ใช่กระหรี่ตามคำที่เขาว่า หรืิอใช้คำพูดอื่นๆในลักษณะที่เป็นเท็จก็ฟ้องได้เลย
3. คำ “วิจารณ์” อาจฟ้องไม่ได้ เช่น อาหารที่ร้านคุณไม่อร่อย แม้ว่าคุณจะบอกว่ามันอร่อย แต่เขาก็มีสิทธิคิดต่างในฐานะที่มันเป็นบริการสาธารณะ แต่ถ้าเขาบอกว่าร้านคุณมีแต่แมงสาบทั้งๆที่มันไม่จริง แบบนี้ถึงจะฟ้องได้เพราะเป็นข้อมูลเท็จ
4. “การปลอมแปลง” ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเท็จ เช่น ถูกปลอมเฟสบุ๊ค แบบนี้ฟ้องร้องได้

สรุปและข้อแนะนำ
ถ้าคุณทุกข์ใจอย่างมากกับการถูกหมิ่นประมาท ทางออกที่ดีที่สุดคือไปแจ้งความ จะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็แจ้งความได้เหมือนกัน(เด็กอาจต้องพาผู้ปกครองไปด้วย) และสิ่งที่ควรทราบ Facebook ไม่ใช่ผู้ผดุงความยุติธรรม มีปัญหาต้องพยายามเคลียร์กันเอง เพราะบ่อยครั้งกดรายงานไปก็ไม่เห็นดำเนินการอะไร

บทความก่อนหน้านี้สเปคมือถือ Android ที่แนะนำ สำหรับซื้อมาเล่นเฟสเป็นหลัก
บทความถัดไปวิธีค้าหารายชื่อสมาชิกในแอพ Facebook Groups
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น