การเปลี่ยนภาษาเฟสบุ๊คบนสมาร์ทโฟนของ iOS และ Android จะแตกต่างกัน ถ้าใช้ iPhone ต้องเปลี่ยนภาษาทั้งเครื่องแล้วภาษาในแอพถึงจะเปลี่ยนด้วย แต่สำหรับผู้ใช้ Android จะมีเมนูตั้งค่าภาษาในแอพเลย

เปลี่ยนภาษาบน iPhone
เป็นการเปลี่ยนภาษาจากเมนูของเครื่อง ไม่ใช่แอพ

Facebook Mobile Phone

1. เข้าเมนู การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา จากนั้นเลือกภาษาที่ต้องการแล้วกด เสร็จ

Facebook Mobile Phone

2. จากนั้นภาษาทั้งเครื่องจะเปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่ภาษาบนแอพเฟสบุ๊ค

เปลี่ยนภาษาบน Android
เปลี่ยนภาษาจากเมนูในแอพเฟสบุ๊คได้เลย

Facebook Mobile Phone

1. กดเมนู เพิ่มเติม > การตั้งค่าแอพ

Facebook Mobile Phone

2. กด ภาษา

Facebook Mobile Phone

3. เลือกภาษาที่ต้องการ

ผลก็คือภาษาในแอพเฟสบุ๊คจะเปลี่ยน แต่ภาษาบนเครื่องไม่ได้เปลี่ยนนะครับ

บทความก่อนหน้านี้หากมีปัญหา จะโทรหา หรือติดต่อ Facebook ได้ไหม ?
บทความถัดไปFacebook เชิญชวนตรวจสอบความเป็นส่วนตัว บนโปรไฟล์ของคุณ
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น