ปกติถ้าคลิกที่แท็บจะเป็นการนำเข้าสู่เนื้อหาภายในแท็บ แต่เราสามารถกำหนดให้คลิกแล้ว สามารถลิงค์ไปยังหน้าเว็บอื่นๆ ได้

วิธีทำ

Facebook Tab

1. กำหนด Page Source เป็น Redirect

Facebook Tab

2. ใส่ชื่อเว็บที่ต้องการลิงค์
3. คลิก Save Setting
4. คลิกปุ่ม View Tab เพื่อดูผล

ผลที่ได้

Facebook-006259

เมื่อเราคลิกที่เมนูแท็บนั้น มันก็จะขึ้นถามว่าจะให้ลิ้งค์ยังเว็บเลยหรือไม่ ถ้าตอบ Yes แปลว่าใช้ และถ้าต้องการแก้ไขแท็บนี้ ให้ตอบ No

บทความก่อนหน้านี้Facebook Pages [ตอนที่ 14] วิธีนำหน้าเว็บ มาใส่ในเมนูแท็บ
บทความถัดไปFacebook Pages [ตอนที่ 16] นำภาพมาใส่ในเมนูแท็บ
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น