Facebook Pages [ตอนที่ 15] กำหนดให้คลิกเมนูแท็บ แล้วลิ้งค์ไปหน้าเว็บอื่น

แฟนเพจ

ปกติถ้าคลิกที่แท็บจะเป็นการนำเข้าสู่เนื้อหาภายในแท็บ แต่เราสามารถกำหนดให้คลิกแล้ว สามารถลิงค์ไปยังหน้าเว็บอื่นๆ ได้