Home » วิธีใช้ » Facebook Timeline เกมส์หายไปอยู่ไหน ??

Facebook Timeline เกมส์หายไปอยู่ไหน ??

มีรายงานเข้ามาว่าเพื่อนเข้ามาโพสเกมส์ แต่กลับไม่ขึ้นหน้า Timeline …ซึ่งแท้จริงแล้วมันคือความตั้งใจของ Facebook ที่อยากให้หน้า Timeline ดูสวยงาม ไม่เหมือนโปรไฟล์ในอดีตของหลายคนที่แทบจะกลายเป็น Gamebook เพราะหน้าโปรไฟล์มีโพสเกมส์

แล้วเกมส์ที่โพสอยู่ไหน

  1. ให้เปิดกล่องเมนูลงมา ก็จะพบกล่องเกมส์
  2. ในกรณีที่ไม่พบกล่องเกมส์ ดู “วิธีเพิ่มและจัดการกล่องเมนู” (คลิ๊ก)

 

เมื่อเข้ามาที่กล่อง จะเห็นรายการเกมส์ที่เคยโพส และมีเพื่อนคนไหนเคยมาโพส