Home » App » ตั้งค่าการแชร์ภาพบน Facebook สำหรับผู้ใช้ Instagram

ตั้งค่าการแชร์ภาพบน Facebook สำหรับผู้ใช้ Instagram

ปกติเมื่อกดแชร์รูป Instagram บน Facebook ภาพที่ถูกแชร์ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าแชร์ให้ใครเห็นบ้าง แต่ที่แน่ๆไม่ได้ถูกแชร์แบบสาธารณะ คนที่จะเห็นได้จะมีแต่เพื่อนเท่านั้น ซึ่งถ้าจะเปลี่ยนค่าให้เป็นอย่างอื่น ไม่สามารถเปลี่ยนได้ที่โพสและอลบั้ม

วิธีเปลี่ยนค่าการแชร์

  1. เข้ามาที่ >> https://www.facebook.com/settings?tab=applications
  2. กดปก้ไขที่แอพ Instagram
  3. เปลี่ยนค่าที่หัวข้อ Posts on my behalf แล้วก็เลือกว่าใครจะดู Instagram เราได้บ้าง