Home » Developer » วิธีสร้าง Facebook App ขั้นพื้นฐาน

วิธีสร้าง Facebook App ขั้นพื้นฐาน

เป็นเพราะการสร้างแอพมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ผมจึงต้องมาอัพเดทวิธีสร้างกันอีกครั้ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนี้ เหมือนจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อย  แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถ

วิธีการเก่า

  1. วิธีสร้าง Application บน Facebook ขั้นพื้นฐาน
  2. วิธีสร้าง App Facebook ขั้นพื้นฐาน ง่ายกว่าเดิม
สำหรับการนำแอพพื้นฐานไปใช้ ส่วนใหญ่ผมจะเอามาใส่แฟนเพจ คอมเม้นเว็บ และทำ Live ซึ่งต้องใช้แอพพื้นฐานเป็นส่วนประกอบ
เริ่มต้น เข้ามาที่ >> https://developers.facebook.com/apps  แล้วกด Create New App
ใส่ชื่อแอพ และที่เพิ่มเข้ามาคือ App Namespace (ซึ่งจะนำไปใช้กับ open graph) ต้องเป็นชื่อที่ห้ามเว้นวรรค ห้ามมีตัวใหญ่ และมีอักษรอย่างน้อย 7 ตัว
กรอกรหัส
ถ้าขึ้นมาหน้านี้แปลว่าได้แล้วครับ สร้างแอพสำเร็จ
จากนั้นให้กลับมาหน้าแรก เราจะเห็น App ID/API Key และ App Secret ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแอพตัวอื่นๆ