วิธีสร้าง Facebook App ขั้นพื้นฐาน

Developer

เป็นเพราะการสร้างแอพมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ผมจึงต้องมาอัพเดทวิธีสร้างกันอีกครั้ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนี้ เหมือนจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อย