Facebook Pages [ตอนที่ 17] เขียน HTML เบื้องต้น

แฟนเพจ

อย่างที่บอกไปแล้วว่าเราสามารถทำหน้าแท็บบนแฟนเพจ ให้เป็นเหมือนกับหน้าเว็บไซท์ทั่วๆไปได้ด้วยการใส่โค้ด HTML หรือเขียนโดยใช้ HTML Editor