Facebook เพิ่มระบบ Subscribers …แม้ไม่ได้เป็นเพื่อนกัน แต่ฉันขอติดตามเธออยู่ห่างๆ

Feature, วิธีใช้

ระบบ Subscribers คล้ายๆกับ Twitter คือ “การขอเป็นเพื่อน แต่ไม่ต้องรอให้ตอบรับเพื่อน” แค่ไป Subscribe เขา เราก็ติดตามอัพเดท