วิธีดูสถิติการอัพเดทสถานะ Facebook ด้วย Status Statistics

App

ปกติถ้าจะดูสถิติการอัพเดทสถานะผ่าน Facebook โดยตรงทำไม่ได้ ต้องอาศัยแอพ เช่น Status Statistic เพื่อดูสถิติการอัพเดทสถานะของเราทั้งหมด