“Promote Posts” สำหรับ Facebook Pages

แฟนเพจ

วันนี้แอดมินหลายคนน่าจะได้สัมผัสกับ Promote Posts เป็นบริการที่จะทำให้สมาชิกมองเห็นโพสได้มากขึ้น