Profile-Tag Review อวสานรูปติดแท็กโฆษณาหน้า Facebook

Feature, การตั้งค่า

ถึงคราวที่พวกแท็กโฆษณาบนหน้า Facebook ไกล้จะอวสานแล้วครับ เพราะได้มีการปรับปรุงเรื่องการถูกแท็กได้ละเอียดมากขึ้น