ทักทายเพื่อนบน Facebook ด้วยการสะกิด (Poke)

วิธีใช้

การสะกิด หรือ Poke เป็นการทักทายเพื่อนในอีกรูปแบบหนึ่ง ตามความหมายเลยคือ “สะกิด” วิธีสะกิด ไปที่หน้าโปรไฟล์เพื่อน เข้าเมนู >> สะกิด