Newfacebookbanners บริการตกแต่งหน้า Facebook Cover

โปรแกรม

ปกติถ้าจะทำรูป Facebook Cover เราจะต้องกะระยะความพอดีของภาพเอง โดยผ่านการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพมาก่อน แต่ Newfacebookbanners