Maahalai

สรุปการเปลี่ยนแปลงของ “แฟนเพจรูปแบบใหม่” มีอะไรที่น่าสนใจ

แฟนเพจ

ก่อนจะอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆ ผมของสรุปสั้นๆถึงการเปลี่ยนแปลงของเพจเป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งเพจ Maahalai ได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ได้เป็นเดือนแล้ว แต่แฟนเพจส่วนใหญ่