ชวนชาว Facebook มาร่วมแสดงหนังสั้นเรื่อง I DARE YOU

App

I DARE YOU โปรเจคเตือนใจผู้ใช้ Facebook ด้วยการทำออกมาในรูปแบบของหนังสั้น แต่ที่น่าสนใจคือ “เราจะได้เป็นผู้ร่วมแสดง”