Facebook ปรับปรุงเมนูหน้าแรก และวิธีตั้งค่าเมนู FAVORITES

วิธีใช้

ถ้าเข้าเฟสบุ๊ควันนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอีกครั้ง คือเมนูเฟสบุ๊คในหน้าแรก ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้ผู้ใช้ตั้งค่าเองได้ โดยเมนูได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม