FanRX แต่งหน้าแท็บ Facebook Page ได้อย่างหน้าเว็บ

แฟนเพจ

แอพพลิเคชั่นต่างๆเขาก็ทำการอัพเกรดให้เป็น Timeline และแอพที่จะแนะนำก็คือ FanRX ใช้ตกแต่งหน้าแท็บ