Facebookdeu เว็บอันตรายแจกไวรัสผ่าน Facebook แชท

ข่าว

ช่วงนี้เจอแชทแปลกๆเข้ามาเยอาะมาก ซึ่งตอนนี้ได้พัฒนาให้ไวรัสแชร์ลิ้งภาพผ่านหน้า Chat ผมสังเกตได้จากชื่อลิ้งเป็นชื่อเว็บ Facebookdeu