Facebook Video

วิธีแก้ไขวิดีโอ Facebook A Look Back

วิธีใช้

คงจะมีคนเรียกร้องเยอะว่าอยากแก้ไขวิดีโอ เพราะภาพบางภาพมันไม่ถูกใจ Facebook ก็เลยเปิดให้แก้ไขได้ แต่มีข้อจำกัดคือจะมีภาพให้เลือกอีกชุดหนึ่ง