Subscribers วิธีตั้งค่า การเลิกใช้ การคอมเม้น และแจ้งเตือน

Subscribers

Facebook Subscribers หรือผู้ติดตาม จะแสดงอยู่ในกล่องเมนู สำหรับคนที่เปิดใช้ไปแล้ว อยากจะปิดการใช้งาน หรือตั้งค่าต่างๆ ศึกษาได้ตามนี้ครับ