ป้องกันไม่ให้ “คนอื่น” ส่งข้อความส่วนตัวมาหา

การตั้งค่า

โดยปกติแล้ว ใครก็ได้แม้ไม่ได้เป็นเพื่อนบน Facebook ก็สามารถส่งข้อความส่วนตัวมาคุยกับเราได้ แต่เราก็สามารถตั้งค่า