Facebook iOS

Facebook บน iOS ทำเมนูโพสต์แบบใหม่ ดูเข้าใจง่ายกว่าเดิม

Mobile

สำหรับใครที่ใช้ Facebook บน iPhone อาจจะได้เห็นปุ่มโพสต์แบบใหม่ที่ดูมีสีสันกว่าเดิม และดูเข้าใจง่ายกว่าเดิม เพราะมีคำอธิบายกำกับไว้ด้วย หน้าตาของเมนูแบบใหม่