ใครโดน Facebook Disable Account มีทางออกให้

ปัญหา

สำหรับแนวทางแก้ไขนั้นพอมี สำหรับกรณีที่เกิดจาก “ความผิดพลาดของระบบเท่านั้น” แต่ถ้าทำผิดกฏ หรือไปดราม่ากับใครมาแล้วโดน Disable Account