วิธีนำ Embed Post จาก Facebook มาแสดงบนหน้าเว็บ

เว็บ

โพสที่เป็น “สาธารณะ” คือดพสที่อนุญาติให้ทุกคนนำไปเผยแพร่ได้ ด้วยการกดแชร์ และถ้าจะให้แสดงบนหน้าเว็บก็ใช้วิธี “ฝังโพสต์”