ปลดล็อคความเร็วเกมส์ Facebook ด้วย Flash Player

Feature, โปรแกรม

เกมส์ Facebook แทบทุกเกมส์จะทำงานด้วย Flash Player แต่น้อยคนที่รู้ว่า Flash ได้กำจัดการเก็บข้อมูลในเครื่องคอมของงเรา ทำให้เวลาเข้าเกมส์จะต้องดาวโหลด