คอมเม้นบน Facebook แสดงเป็นภาพ ลิ้งค์ คลิป ได้แล้ว

วิธีใช้

วันนี้เพิ่งได้ลองของใหม่ของ Facebook คือการแสดงความคิดเห็น พร้อมกับแสดง ภาพ คลิป และลิ้งค์