[Facebook Fanpage] แต่งหน้าแฟนเพจตามสไตล์ศิลปินด้วย BandPage

แฟนเพจ

หลายวันก่อนไปเจอเพจของ Nako Jumb เห็นว่าเป็นหน้าเพจที่น่าสนใจ ก็เลยลองแต่งตามเขาดูบ้าง โดยใช้ Bandpage ซึ่งเหมาะกับแฟนเพจศิลปิน