Facebook Badges แบ่งปันทุกสิ่งบนเว็บไซท์

วิธีใช้

Facebook Badges มีานานแล้ว แต่ลืมเอามาแนะนำ …วิธีการใช้งานคือ แบ่งปันข้อมลส่วนตัว รูปภาพ แถบป้ายที่ชอบ และแฟนเพจของเราเอง