Facebook Mobile [ตอนที่ 13] เปลี่ยนให้โพสเก่าๆ ทั้งหมด “ดูได้เฉพาะเพื่อน”

Mobile

สำหรับคนที่ชอบตั้งโพสเฟสบุ๊คให้เป็นแบบ “สาธารณะ” ถ้าวันหนึ่งเกิดเปลี่ยนใจ ไม่อยากเปิดเผยข้อมูลขึ้นมา เราสามารถกลับไปเปลี่ยนโพส