Facebook Basic : ดูโพสย้อนหลังได้อย่างรวดเร็วด้วย “บันทึกกิจกรรม”

วิธีใช้

บนหน้า Facebook Timeline ก็สามารถย้อนดูโพสเก่าๆได้เป็นปกติ หากแต่การทำงานจะช้ากว่าการเข้าดูโพสใน “บันทึกกิจกรรม” ในหน้านี้จะบันทึกกิจกรรมและโพสทั้งหมดไว้