เรียนรู้โครงสร้างหน้าตาของ Facebook ในหน้าแรก

วิธีใช้

1 เดือนก่อนกับวันนี้ หน้า Facebook เปลี่ยนไปเยอาะเลยครับ ผมจะอธิบายโครงสร้างโดยรวมๆ ว่าหน้าแรกมีอะไรบ้าง