แปลภาษา

วิธีแปลข้อความจากโพสบน Facebook

วิธีใช้

สังเกตว่าเมื่อมีโพสที่เป็นข้อความภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จะพบคำว่า “แปล” ปรากฏขึ้นที่โพส ซึ่งฟังชั่นนี้จะช่วยแปลภาษาต่างประเทศ