วิธีใช้ #Hashtags ลูกเล่นใหม่บน Facebook

Feature, วิธีใช้

ถ้าใครเล่น Twitter หรือ Instagram ก็คงจะรู้จักแล้ว เพราะวิธีใช้เหมือนกันเลย ตัว #Hashtags มันจะช่วยเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ