Facebook Pages [ตอนที่ 18] การใส่ภาพและวิดีโอ ลงในเมนูแท็บ

แฟนเพจ

การใส่ภาพลงหน้าแท็บทำได้ง่ายมาก แต่การใส่วิดีโออาจจะดูลำบากหน่อย ถ้าจะให้แม่นต้องเข้าใจตำแหน่งวางโค้ด HTML