Facebook [ตอนที่ 38] วิธีแก้ไขโพส

วิธีใช้

สิ่งที่เคยโพสไปแล้วบนเฟสบุ๊ค คุณสามารถแก้ไขมันได้ แก้ไขกี่ครั้งก็ได้แต่ได้เฉพาะในส่วนที่เป็นข้อความ และทุกครั้งที่มีการแก้ไขโพส