[Facebook Group] วิธีสร้างเอกสาร

กลุ่ม

การสร้างเอกสารนั้นทั้งแอ้ดมินและสมาชิก สามารถสร้างได้ทุกคน วิธีสร้าง กด Docs ใส่รายละเอียด หัวข้อ เนื้อหา เสร็จแล้วกดปุ่ม Create Docs