วิธีแก้หาก Facebook ถูกบล็อคโดยกระทรวงฯ

โปรแกรม

หากสถานการณ์ไม่ค่อยดี โอกาสที่คนไทยจะถูกบล็อคเฟสบุ๊คอีกครั้งก็มีสูงครับ แต่ปัญหานี้แก้ได้ด้วยการใช้ Tor เป็นโปรแกรมเล่นอินเตอร์เน็ตที่ทำให้เข้าเว็บที่ถูกบล็อคได้