ตกแต่ง Facebook จนเพี้ยน แก้ได้…สำหรับผู้ใช้ Chrome

ปัญหา

สำหรับ “บางคน” ที่ทำการตกแต่งหน้า Facebook ด้วยการติดตั้งส่วนขยายใน Chrome เพื่อ เปลี่ยนภาพพื้นหลัง เปลี่ยนสีเฟสบุ๊ค ลบทิคเกอร์ออก ฯลฯ