Facebook Mobile [ตอนที่ 10] วิธีเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

Mobile

การเปลี่ยนชื่อบน Facebook จะมีข้อจำกัดคือ “เปลี่ยนบ่อยไม่ได้” คือเฟสบุ๊คไม่ได้ระบุจำนวนว่าเปลี่ยนได้กี่ครั้ง ดังนั้นชื่อที่จะเปลี่ยน