เตือน Facebook ปลอมระบาด ส่งข้อความมาขอขโมยรหัสผ่าน

ข่าว

เมื่อวานแอดมินแฟนเพจหลายคนได้รับข้อความจาก Facebook ซึ่งจากการตรวจสอบของผมพบว่าเป็นเฟสปลอม เพราะระบบ Facebook จริงๆไม่เคยมีการส่งข้อความส่วนตัว