Profile Report Card มาดูกันว่าได้ Facebook เกรดไหนบ้าง

App

Profile Report Card แอพใช้วิเคราะห์สถิติการใช้ Facebook ออกมาเป็นเกรด ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้ โดยเกรดจะวัดค่าออกมาสูงสุด