ชวนทำอีโม (emoticon) แชทกับเพื่อนบน Facebook

วิธีใช้

การแชทบน Facebook จะมีสองรูปแบบ คือแชทผ่านตัวอักษรและคุยกันแบบเห็นหน้า แต่ตอนนี้เราสามารถใช้ emoticon ช่วยสร้างสีสันในการแชทกับเพื่อนๆ