[สรุปโหวต] ใครที่คุณไม่อยากรับแอ้ดมาเป็นเพื่อนใน Facebook

โพล

โพลนี้ได้ทำขึ้นมาตั้งแต่วันพฤหัส ในประเด็นที่ว่า “บุคคลใดต่อไปนี้ ที่คุณไม่อยากรับแอ้ดเป็นเพื่อนบน Facebook” การที่ผมตั้งคำถามนี้ขึ้นมา ไม่มีอะไรมากไปกว่า