เมื่ออัพโหลดภาพขึ้น Facebook ไม่ได้

ปัญหา

ผมเคยเจอปัญหาอัพโหลดภาพขึ้น Facebook ไม่ได้ และมักจะเกิดขึ้นตอนอัพโหลดภาพขึ้นแฟนเพจ แต่ไม่ได้เป็นบ่อยนานๆครั้งถึงจะอัพโหลดภาพไม่ขึ้น