วิธี “อัพเดทข้อมูลส่วนตัว” แก้ปัญหามองไม่เห็นโพสใน Facebook Timeline

ปัญหา

หลังเที่ยงคืนวันนี้รู้สึกว่าหลายคนจะมีปัญหา “มองไม่โพสและไม่เห็นคอมเม้นขอเพื่อน” บางคนก็ “มองไม่เห็นโพสของตังเอง” ปัญหานี้ไม่ได้เป็นเฉพาะเฟสของไทย