เมื่อถูกขโมยรูปส่วนตัวบน Facebook และนำไปแอบอ้าง

Feature, ปัญหา

ขโมย คือการนำภาพไปใช้ เช่น นำรูปของเราไปใช้เป็นรูปประจำตัว นำไปเปิดเป็นอลบั้ม …บางคนโดนขนาดที่ว่านำภาพทั้งหมดไปเปิดเป็น Facebook