วิธีตั้งค่าให้เป็น “หน้าแรก” สำหรับ Facebook แฟนเพจ

แฟนเพจ

ปกติในหน้าแรกของแฟนเพจจะเป็นหน้า “กระดานข้อความ” แต่เราเปลี่ยนหน้าอื่นๆให้เป็นหน้าแรกได้ …ส่วนใหญ่เรียกหน้า Welcome