Facebook [ตอนที่ 26] สร้างอัลบั้มรูป

วิธีใช้

การโพสรูปภาพ เราสามารถโพสเป็นภาพเดียวๆบนหน้าไทม์ไลน์ หรือจะโพสทีละหลายภาพด้วยการสร้างเป็นอลบั้มขึ้นมาก็ได้